#

Власники або спадкоємці паїв повинні оформити право власності на свої ділянки до 2025

Олександр Гулак (депутат Макарівської селищної ради)

29.02.2024 15:45
Власники або спадкоємці паїв повинні оформити право власності на свої ділянки до 2025
Право власності на земельний пай потрібно оформити до 2025 року
Якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Така земля переходить у комунальну власність територіальної громади.
Невитребуваною є земельна частка (пай), на яку не отримано документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості). Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільсь­кої, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається в комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.
Проте, якщо власник невитребу­ваної земельної ділянки або його спадкоємець пропустить строк офор­млення земельної ділянки з по­важ­ної причини, він може подати позов до суду про визначення додаткового строку для оформлення права на земельну ділянку.
Якщо власники паїв вже мають державні акти на право власності на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського ви­роб­ни­цтва, та отримували:
• Державний акт про право власності на землю (рожевого кольору; видавалися з 1991 до 2003 року),
• Державний акт про право власності на земельну ділянку (зеленого кольору; видавалися з 2002 до 2008 року),
• Державний акт на право власності на земельну ділянку (блакитного кольору; видавалися з 2009 по 2012 рік),
необхідно провести державну реє­страцію права власності такої ділянки.
Для реєстрації права власності на земельну ділянку, якій не присвоєно кадастровий номер, необхідно звер­нутись до землевпорядної організації для розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), а для реєстрації права власності на земельну ділянку, якій присвоєно кадастровий номер, але не проведена державна реєстрація права власності звернутися до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку.
Окрему увагу звертаємо власників сертифікатів на право земельного паю або його спадкоємців. Так як сертифікат засвідчує лише право його власника на отримання земельної ділянки (а не право на саму ділянку), то цей документ не визначає меж земельної ділянки, а вказує лише його площу в умовних кадастрових гектарах.
Щоб виділити в натурі земельну частку (пай) власникам сертифікатів або їх спадкоємцям необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування з наступними документами:
– документом, що посвідчує право на земельну частку (пай);
– заявою про виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).
Отже, до 1 січня 2025 року земельні частки (паї) (земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського вироб­ництва) необхідно належно офор­мити, в ін­шому випадку земельні ділянки на­будуть статус безхазяйного майна і вва­жа­ти­муться комунальною власністю територіальної громади. Тому всі зем­ле­власники, щоб не залишитися без своїх наділів, мають зареєструвати їх у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Читати "Моя Київщина" у Telegram