#

Наша мета – зробити школи столичного регіону максимально прозорими, – директорка УДСЯО у Київській області

05.06.2020 17:23
Наша мета – зробити школи столичного регіону максимально прозорими, – директорка УДСЯО у Київській області
Людмила Алексєєнко-Лемовська

Проведення системних освітніх реформ передбачено змінами, що відбулися у правовому аспекті національної освіти. Загальна мета – створити якісну освіту. "Моя Київщина" поспілкувалася з директоркою Управління Державної служби якості освіти у Київській області Людмилою Алексєєнко-Лемовською, яка розповіла про проблеми галузі та специфіку роботи їхнього органу

- Які питання на сьогодні є актуальними для Державної служби якості освіти України?

- Державною службою якості освіти України та її територіальними органами у квітні 2020 року проведено вивчення стану забезпечення прозорості, інформаційної відкритості шкіл. Опрацьовано інформацію із вебсайтів 7 812 закладів загальної середньої освіти (або їх засновників), тобто вивченням було охоплено 51,4% шкіл України (без тимчасово окупованих територій).

Результати засвідчили ряд проблем, що потребують невідкладного вирішення. Зокрема, занепокоєння викликав той факт, що значна частина закладів загальної середньої освіти України не мають власних вебсайтів. Так, із 7 812 шкіл, вебсайти відсутні в 1497 (19,2%) – переважна більшість яких є закладами комунальної форми власності (1 473), інші (24) – приватні.

- Якими нормативно-правовими актами передбачено, що заклади освіти мають бути прозорими та відкритими?

Формування відкритих і загальнодоступних ресурсів закладів середньої освіти з інформацією про свою діяльність та надання доступу до такої інформації на власних веб-сайтах, а у разі їх відсутності – на сайтах засновників, передбачено статтею 30 Закону України «Про освіту». Особливої актуальності зазначене питання набуває в умовах реформи «Нова українська школа».

- Вивчення сайтів закладів освіти – це форма контролю?

- Періодичне вивчення, що проводиться Службою, не є заходом державного нагляду (контролю), оскільки, згідно з частиною тринадцятою статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», діяльність органів контролю пов’язана зі збором інформації про масові явища та процеси, що відбуваються в певній сфері, не вважається заходами державного нагляду (контролю).

- Яка інформація обов’язково має бути оприлюднена на сайті закладу освіти?

- Заклади освіти на своїх вебсайтах, а у разі їх відсутності – на сайтах своїх засновників, зобов’язані забезпечувати відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • розмір плати за навчання для приватних закладів загальної середньої освіти;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;
 • правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);
 • кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів;
 • інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (для закладів освіти, що отримують публічні кошти та їх засновників).

Тому ми звертали увагу саме на такі складові.

- Який стан забезпечення прозорості та інформаційної відкритості шкіл Київщини?

- Управлінням Державної служби якості освіти у Київській області було опрацьовано вебсайти 370 закладів загальної середньої освіти (або їх засновників), тобто вивченням було охоплено 48,05% шкіл Київської області.

Результати вивчення показали, що вебсайти відсутні в 35 (9,4%) шкіл із 370, із них ЗЗСО комунальної форми власності – 15, інші 10 – приватні. І це викликає найбільше занепокоєння.

Під час вивчення вебсайтів ЗЗСО було виявлено, що в 291 (78,6%) школах відсутня будь-яка інформація щодо ліцензій на провадження освітньої діяльності, що може вказувати також на неналежне виконання органами ліцензування в сфері загальної середньої освіти своїх повноважень, при цьому 91 (24,5%) ЗЗСО не надають відкритий доступ до інформації про свій кадровий склад та 254 (68,6%) – наявність вакантних посад, що не сприяє вирішенню проблеми забезпечення шкіл якісними педагогічними кадрами.

Також особливої уваги слід приділити питанню щодо порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти – інформацію не оприлюднили 248 (67,02%)  ЗЗСО, а план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в школі – 185 (50%).

Наразі відкритим залишається питання про відсутність на вебсайтах шкіл інформації щодо освітніх програм – 177 (47,8%); мови освітнього процесу 232 (62,7%); закріплену за  школою  територію обслуговування –  196 (52,9%); дані стосовно фактичної чисельності учнів – 177 (47,8%), правила прийому на навчання – 219 (59%).

Як результат – у багатьох випадках батьки школярів і громадськість не мають можливості ознайомитися у вільному доступі з інформацією про використання закладом освіти публічних коштів, благодійної допомоги, переліком та вартістю додаткових освітніх послуг.

- Які підсумки можна зробити за результатами вивчення стану інформаційних ресурсів закладів загальної середньої освіти Київської області?

- Отримані результати свідчать про необхідність продовження роботи щодо забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів загальної середньої освіти, проведення систематичної цілеспрямованої роботи для розбудови системи якісної освіти як результату взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу та освітнім середовищем.

Читати "Моя Київщина" у Telegram