#

Управління Держстату Київщини: як триває підготовка до перепису населення

23.09.2019 05:00
Управління Держстату Київщини: як триває підготовка до перепису населення

"Моя Київщина" поспілкувалася з начальником Головного управління статистики у Київській області Ольгою Новицькою про ситуацію з переписом населення та потребами спеціалістів з головного органу статистики столичного регіону

1. Про діяльність Головного управління статистики у Київській області

Штатна чисельність Головного управління статистики у Київській області – 329 осіб. До його складу входять апарат головного управління з чисельністю 198 осіб та 14 управлінь (відділів, секторів) у районах і містах з чисельністю 131 особа. 

Фінансово-матеріальне забезпечення органів державної статистики здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Кошториси Держстату та його територіальних органів затверджені відповідно до додатку 3 до Закону України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (зі змінами).

Питання забезпечення органів державної статистики висвітлені у бюджетному запиті на 2020–2022 роки, наданому Мінекономрозвитку як головному розпоряднику бюджетних коштів для подальшого направлення до Мінфіну для формування проєкту державного бюджету на 2020 рік.

Запит містить обґрунтування необхідності забезпечення бюджетними видатками, не врахованими доведеними граничними обсягами асигнувань загального фонду бюджету, за визначеними пріоритетами, зокрема, на:

- заходи інформатизації (забезпечення функціонування інтегрованої системи органів державної статистики; побудову комплексної системи захисту інформації вебпорталу Держстату, автоматизованої системи ведення бухгалтерського обліку, системи електронної звітності та центру обробки даних, інтегрованого до інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики; оновлення комп'ютерної техніки  в апараті Держстату, придбання картриджів та послуги з технічного обслуговування, поточного ремонту комп'ютерної техніки й обладнання органів державної статистики);

відшкодування витрат фахівцям із інтерв'ювання, які здійснюють обстеження домогосподарств;

заходи, пов'язані із забезпеченням доступності до будівель органів державної статистики осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (на виконання Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 р. № 706, статті 9, 12, 13 Конвенції);

 проведення робіт із капітального ремонту в будівлях органів державної статистики;

- підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами (постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106);

проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель апаратів головних управлінь статистики, яка є обов'язковою відповідно до вимог Закону України "Про енергетичну ефективність будівель";

розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування для органів державної статистики відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про Державний земельний кадастр";

- підвищення кваліфікації державних службовців органів державної статистики за професійними програмами (постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106) тощо.

2. Про перепис населення

Згідно зі статтею 3 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення" підставою для проведення перепису населення є рішення Кабінету Міністрів України.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року № 581-р "Про проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення" (зі змінами) роком проведення перепису населення визначено 2020 рік.

У зв’язку з цим Держстат розпочав комплекс підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення (далі – Перепис населення).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 504-р "Про проведення пробного перепису населення", з метою розробки оптимальної організаційно-технологічної схеми проведення Всеукраїнського перепису населення та визначення шляхів мінімізації витрат з державного бюджету, визначено проведення пробного перепису населення в Оболонському районі м. Києва та Бородянському районі Київської області з використанням інноваційних технологій збирання даних про населення, що передбачає використання переносних електронних пристроїв та Інтернету під час опитування. Очікується, що це дозволить прискорити введення, редагування й агрегування даних, зменшити ризики допущення помилок при введенні даних, значно зменшити час заповнення переписної документації та обробки інформації, забезпечити моніторинг ходу Перепису населення в режимі реального часу.

З метою координації та ефективного спрямування дій органів, які виконують роботи з Перепису населення, Кабінет Міністрів України утворив Міжвідомчу комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 424). Статус та повноваження цієї Комісії дозволяють розглядати будь-які питання, пов’язані з Переписом населення, і надавати статистичним органам практичну допомогу в їх вирішенні.

Наразі проведено чотири засідання вищезазначеної Комісії, на яких розглядалися питання, пов’язані, зокрема, з розгортанням підготовчих робіт до Всеукраїнського перепису населення 2020 року, необхідністю проведення пробного перепису населення у 2019 році, застосування інноваційних технологій тощо.

На цей час Держстат здійснює комплекс заходів з розроблення програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи для збору та оброблення даних пробного перепису населення (АС ППН), з оновлення цифрового картографічного матеріалу для забезпечення проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року, розроблення програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи складання квартальних списків та переписного районування Всеукраїнського перепису населення.

На місцевому рівні тривають роботи з виконання комплексу підготовчих робіт, які здійснюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з територіальними органами Держстату:

уточнення адресного господарства в міських населених пунктах з упорядкуванням у них назв вулиць (провулків, бульварів, площ тощо), нумерації кварталів, будинків, квартир;

перевірка правильності та повноти обліку населення.

3. Стан промисловості Київщини

У січні–липні 2019 року в промисловості Київської області  спостерігалося зменшення обсягів виробництва продукції на 3,2%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар'єрів – на 17,6%, переробній – на 3,7%. Разом з цим у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря одержано приріст продукції 0,5%.

За підсумками 2018 року промислове виробництво в області зросло на 2,0%, у т.ч. постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 24,2%. Водночас у добувній промисловості та розробленні кар'єрів спостерігалося зменшення випуску продукції на 12,2%, переробній – на 0,2%.

Єва Басіста, "Моя Київщина"

Читати "Моя Київщина" у Telegram