#

Я сповідую економічний патріотизм

Ярослав Добрянський (заступник голови Київської облради)

10.09.2020 11:00
Я сповідую економічний патріотизм

Економічний патріотизм – це складова нашої національної ідеї

Часто на зустрічах люди зауважують, що всі ми є патріотами своєї країни, тільки чомусь з кожним днем нам живеться все гірше й гірше. Ми пройшли відповідні випробування і навчилися бути патріотами, а тепер нам потрібно навчитися економічному патріотизму, усвідомлюючи, що економічний патріотизм як одна з моделей і як напрямок стратегічного мислення – на часі. На сьогодні саме він є єдиним рецептом ефективного виходу держави із кризи.

Особисто я, як економіст за фахом, переконаний, що майбутнє України, перш за все, – за потужною національною економікою. Тільки економічно спроможна держава здатна ефективно забезпечити недоторканість власних кордонів, національну ідентичність, авторитет на міжнародній арені, а також освітній, науковий та культурницький розвиток, соціальну стабільність та добробут громадян.

Україні потрібні радикальні економічні реформи, перехід від руху за інерцією до керованого розвитку. Головний акцент має робитися на агропромисловий комплекс, на технологічну модернізацію та реіндустріалізацію шляхом провадження активної інноваційної та промислової державної політики.

Мета партії «За майбутнє» – об’єднати господарників, які знають як і зможуть змінити країну.
Ми виступаємо проти перетворення України на сировинний придаток розвинутого світу. Адже трудова міграція, заробітчанство, тиск на бізнес та відсутність належних умов для розвитку індустрії, малого і середнього бізнесу, експорт зерна й сировини, надходження інвестицій є прямим свідченням тих перетворень.

Тому ділова спільнота об’єднується навколо стратегії економічного розвитку та закликає владу зробити те само, відкинувши політичні та особистісні амбіції. Адже загальнонаціональні питання – якості життя громадян, платоспроможності, конкурентоспроможності виробників – повинні бути предметом загальнонаціональних пріоритетів.

В основі економічного патріотизму лежить україноцентризм – любов до України та всього українського, проактивність, тобто готовність діяти на випередження, не опускаючи руки перед тимчасовими невдачами та професіоналізм високого ґатунку.
Економічна відсталість та системна деградація на фоні виключного ресурсного багатства (родюча земля, комфортний клімат, центр Європи, талановиті й освічені люди) пояснюється пасивною державною політикою.

Необхідно всіляко стимулювати розвиток пріоритетних галузей, у яких: робочі місця мають високу продуктивність праці (дохід в розрахунку на працівника); продукція має високу додану вартість (різницю між вартістю готової продукції та “сировини”); спостерігатиметься зростаюча віддача (збільшення масштабів виробництва призводить до зменшення витрат).

Економічний патріотизм – це й ґрунтовна підтримка низькотехнологічного матеріального виробництва (металургійна промисловість низьких переділів, легка промисловість, харчова промисловість); високотехнологічного матеріального виробництва (військово-промисловий комплекс, аерокосмос, мікроелектроніка, точне машинобудування); інтелектуально-місткого нематеріального виробництва (інжиніринг, промисловий дизайн); науково-місткого нематеріального виробництва (наукова-дослідна діяльність тощо).

Компенсаторні заходи мають бути замінені стимулюючими – підтримувати треба не найслабші галузі та види діяльності, а найперспективніші, здатні швидко «витягнути» економіку на якісно новий рівень.

В умовах обмеженості ресурсів держава має концентрувати свої зусилля не тільки за галузевим, але й за територіальним принципом, створюючи «точки зростання» нової економіки – індустріальні та технологічні парки, вільні економічні зони.

Резюмую, у чому ж полягає логіка економічного патріотизму. Перш за все, в консолідації професіоналів довкола сталого розвитку національної економіки, покращення податкової політики, створення нових робочих місць, доданої вартості та наповненні податками всіх рівнів бюджету, фінансової підтримки інвестиційних проєктів; кредитування малого і середнього бізнесу; захисту прав власників та інвесторів; запобігання монополізації ринків, жорсткої протидії будь-яким виявам рейдерства, тиску на підприємництво тощо.

І, насамкінець, економічний патріотизм – це биття наших сердець в унісон, це спільні скоординовані й рішучі кроки заради майбутнього українців, заради майбутнього кожного з нас, заради світлого майбутнього наших дітей!

Читати "Моя Київщина" у Telegram